Η Εταιρεία


 

Εργοληπτική Γαλανίδης

Η «Εργοληπτική Γαλανίδη Α.Ε.» ιδρύθηκε το 1986 με έδρα τη Κηφισιά, από τους αδελφούς Στέφανο και Χρήστο Γαλανίδη που ασχολούνταν με εξειδικευμένα δημόσια έργα (δίκτυα αποχέτευσης, υδραυλικά έργα, δίκτυα τηλεπικοινωνιών) από το έτος 1966 ως και ιδιωτικά οικοδομικά από το 1972 με την επωνυμία «Εργοληπτική – Οικοδομική Στεφ. & Χρ. Γαλανίδης Ο.Ε.» εκτελώντας έργα σ’ όλη την επικράτεια.

Η εταιρεία διευρύνοντας τις δραστηριότητές της τόσο στο τομέα των δημοσίων έργων, όσο και των ιδιωτικών ήταν κάτοχος εργοληπτικού πτυχίου δημοσίων έργων ΣΤ’ τάξης έως το έτος 2002, ενώ το έτος 2003 κατατάχθηκε στην 5η τάξη του νέου μητρώου εργοληπτικών επιχειρήσεων μετά την εξαγορά και απορρόφηση των εταιρειών «ΑΨΙΔΑ Α.Ε.» και «ΔΟΜΗΣΗ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.» και έδρα της στο ιδιόκτητο εμπορικό κέντρο Ελλήσποντος στη Λεωφ. Αθηνών 336 Χαϊδάρι.

Η «Εργοληπτική Γαλανίδη Α.Ε.» στελεχώθηκε από έμπειρους μηχανικούς με πτυχία Μ.Ε.Κ. Δ’ τάξης και ικανό διοικητικό προσωπικό, δημιουργώντας ένα καλά οργανωμένο και οικονομικά εύρωστο σύνολο υπό την καθοδήγηση του προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας Χρήστου Ι. Γαλανίδη, Πολιτικού Μηχανικού – Οικονομολόγου, έτοιμο να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της εποχής και σε οποιοδήποτε κατασκευαστικό έργο.

Αριθμός ΓΕΜΗ: 003670801000