ΣΤΟΧΟΙ-ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ


Στόχος της εταιρείας είναι πάντοτε η συνεχής αναβάθμιση των υψηλών προδιαγραφών ποιότητας των έργων που προσφέρει για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της και η επέκταση της στο τομέα έργων που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος (χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, βιολογικοί καθαρισμοί, αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) και των βιοκλιματικών κτιρίων, μετά την ένταξη στο δυναμικό της εταιρείας του Ιωάννη Χρ. Γαλανίδη Αρχιτέκτονος μηχανικού και του Στέφανου Χρ. Γαλανίδη Πολιτικού μηχανικού.

Στρατηγική επιλογή της «Εργοληπτική Γαλανίδη Α.Ε.» είναι η ενίσχυση της παρουσίας της τόσο στον τομέα των Δημοσίων έργων όσο και στην ελληνική αγορά ακινήτων και κατασκευών και παράλληλα η αξιοποίηση με πώληση ή ενοικίαση των ιδιόκτητων ακινήτων (διαμερισμάτων και επαγγελματικών χώρων) που διαθέτει.