Τομείς δραστηριότητας


Σκοποί της εταιρείας είναι η μελέτη και κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων, η αγορά οικοπέδων και η ανέγερση πολυκατοικιών και εμπορικών κέντρων.

Η δυναμική εξέλιξη της εταιρείας αποδεικνύεται από τον όγκο των ήδη εκτελεσθέντων έργων και την υπογραφή συμβάσεων για το άμεσο μέλλον.

Η εταιρεία διαθέτει έμπειρο τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό αξιόπιστους και έμπειρους συνεργάτες, όλα τα τελευταίου τύπου μηχανήματα έργων, όπως και οικοδομικά μηχανήματα και εργαλεία και μπορεί να εκτελέσει οποιοδήποτε έργο συγκαταλέγεται στη δικαιοδοσία της, τόσο στον τομέα των δημοσίων έργων, όσο και στον τομέα των ιδιωτικών έργων.