ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ


Δημόσια έργαΗ ποιοτική, συνεπής και εμπρόθεσμη ολοκλήρωση δημοσίων έργων στο σύνολο σχεδόν του κατασκευαστικού φάσματος, με ευρύτατη γεωγραφική διασπορά, έδωσε στην εταιρεία την δυνατότητα να αναπτύξει σε υψηλό βαθμό την παραγωγική και διοικητική της συγκρότηση, την προίκισε με πλούσια τεχνογνωσία και της χάρισε πανελλήνια καταξίωση. Με τα εφόδια αυτά και το εργοληπτικό πτυχίο της, η «Εργοληπτική Γαλανίδη Α.Ε.», προσβλέπει για τα επόμενα χρόνια σε μια πρωταγωνιστική δραστηριότητα στα δημοπρατούμενα από το Δημόσιο έργα.

 

Δημόσια έργα

Η κατασκευαστική δραστηριότητα της εταιρείας στο χώρο των δημοσίων έργων περιλαμβάνει έργα οικοδομικά, οδοποιίας, δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, τηλεπικοινωνιών.

Ξεχωριστή θέση στον απολογισμό της εταιρείας στον κατασκευαστικό τομέα του δημοσίου, έχουν τα έργα πολιτιστικών λειτουργιών (κλειστά και ανοιχτά αθλητικά κέντρα, Γήπεδα κλπ) και έργα αναπλάσεων και δημιουργίας χώρων πρασίνου.


Επισκευτείτε τους παρακάτω συνδέσμους για περισσότερες πληροφορίες.